sản phẩm: Mì Bò chua cay – Mì kim Chi chua cay
Sản phẩm được chụp bởi Eye Design