Theo Ngày01 Ngày

vnđ 1.500.000

Chi phí chưa bao gồm 10% vat

File Bàn Giao
Bao gồm chi phí retouch.
Bàn giao file định dạng: .JPG
Định dạng file  PNG ( Nền trong suốt ). : +20k

Theo Ngày01 Hình

vnđ 150.000

Chi phí chưa bao gồm 10% vatFile Bàn Giao
Bao gồm chi phí retouch.
Bàn giao file định dạng: .JPG
Định dạng file  PNG ( Nền trong suốt ). : +20k