Sản phẩm chuối sấy 100% từ thiên nhiên hơng vị đặc trưng chuối miền bắc